Quest Forecast

Datum bijeenkomst: 26 maart 2023

Tijd: 13:30 – 14:30 uur

AANMELDEN

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld je dan aan via onderstaand formulier. De uitnodiging voor deze Teams-bijeenkomst volgt via e-mail.

Leden van Accountancy-Software.NU ontvangen automatisch een uitnodiging tot aanmelding. 

Quest Forecast.

Ben jij Forecast ready? En wat als je dit in een handomdraai zou zijn..?  Een kantoor vertelt je alles over hun ervaringen.

Quest Forecast biedt een actueel inzicht in data én de mogelijkheid om te anticiperen op toekomstscenario’s. Het accent in je dienstverlening verschuift hierdoor van financiële verslaglegging achteraf naar data-driven forecasting van de verwachte resultaten en liquiditeiten. Daarmee geef je een concrete en waardevolle invulling aan je rol van financieel adviseur.  

Een kantoor vertelt hoe zij vanuit hun data gedreven strategie en standaardisatie (RGS) in staat zijn om in een paar klikken een klant actueel financieel inzicht te geven van de impact van de terugbetaling van de uitgestelde belastingen richting de toekomst a.d.h.v. een belasting scenario.  

Quest Forecast is volledig gesynchroniseerd met de digitale denkwijze en de veranderende rol van accountants en biedt met een hele suite een brug naar nieuwe dienstverlening!