Sultan

Datum bijeenkomst: 25 mei 2023

Tijd: 10:00 – 11:00 uur

AANMELDEN

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld je dan aan via onderstaand formulier. De uitnodiging voor deze Teams-bijeenkomst volgt via e-mail.

Leden van Accountancy-Software.NU ontvangen automatisch een uitnodiging tot aanmelding. 

Sultan.

Effectief Compliance Risicobeheer
Om relevant te blijven moeten organisaties verder kijken dan wet- en regelgeving. Dit vraagt om
meer inzicht en overzicht van je risicomanagement.
Risicomanagement moet digitaal en data- gedreven worden, de
processen inzichtelijk maken, de kosteneffectiviteit verbeteren en complementair zijn aan de
strategie en de ‘purpose’ van je organisatie.

Effectief compliance-risicobeheer omdat het ontwikkelen en implementeren van beleid en
procedures die de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving waarborgen. Werknemers trainen in hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, compliance-activiteiten bewaken en potentiële compliance
risico’s identificeren en beperken. Het omvat ook het opzetten van een cultuur van compliance binnen de organisatie, waarbij
compliance wordt gezien als een belangrijke bedrijfsdoelstelling, wordt geïntegreerd in
besluitvormingsprocessen op alle niveaus en moet gericht zijn op de
purpose van de organisatie. Dit vraagt om een heroverweging van je risicomanagement.

Voor de financiële sector; accountantskantoren, verzekeraars, pensioenfondsen, trustkantoren en
banken, heeft Sultan CRM een Compliance Risk Management applicatie ontwikkeld inclusief een
transformatie programma voor risicomanagement. Enerzijds reduceert dit de kosten aanzienlijk
anderzijds geeft het inzicht- en overzicht in alle zaken en bestaande procedures gerelateerd aan de
compliance activiteiten. Maar ook uitzicht met de focus op opkomende risico’s en hoe deze
aansluiten op de besluitvorming.

Compliance en risicomanagement zijn essentieel voor het succes van een organisatie en het
vermijden van juridische, financiële en reputatieschade. Het is daarom belangrijk dat organisaties
de juiste procedures en processen hebben om risico's te beperken en te voldoen aan de wet- en
regelgeving.
Wij begeleiden organisaties met het toepassen van de Sultan Risk Management applicatie en
hoe dit past binnen het compliance- en risicomanagementprogramma van je
organisatie. Wij zorgen ervoor dat de medewerkers
begrijpen hoe het systeem werkt en hoe het kan bijdragen aan het beperken van risico’s en het
voldoen aan wet- en regelgeving en de organisatie op koers blijft om haar doelen te bereiken.